- دانلود فایل های سفارشی مقاله های انگلیسی download file
از این پس مراجعین محترم فروشگاه می توانند ادرس این فروشگاه را با پروتکل امن https باز کنند . اطلاعیه مهم : به علت تغییر حداقل مبلغ قابل پرداخت ،بانک ملی از تاریخ 1395/08/25 اجازه پرداخت اینترنتی زیر مبلغ 5000 تومان را به دارندگان کارت بانک ملی در اینترنت نمی دهد . اگر محصولی را بخواهید خرید کنید که مبلغ ان کمتر از 5000 تومان است پرداخت توسط بانک ملی انجام نمی شود باید از سایر کارتهای بانکی استفاده کنید

مقاله علمی Fingolimod promotes peripheral nerve regeneration via modulation

مقاله علمی Fingolimod promotes peripheral nerve regeneration via modulation مقاله علمی Fingolimod promotes peripheral nerve regeneration via modulation فایل pdf تعداد صفحه 11 زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

توانمندسازی و سرمایه گذاری معادن در زیرساخت های آب برای توسعه اقتصادی: مدل ها، فرصت ها و چالش ها

توانمندسازی و سرمایه گذاری معادن در زیرساخت های آب برای توسعه اقتصادی: مدل ها، فرصت ها و چالش ها توانمندسازی و سرمایه گذاری معادن در زیرساخت های آب برای توسعه اقتصادی: مدل ها، فرصت ها و چالش ها فایل pdf تعداد صفحه 32 زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

رابطه نوآوری و دانش تجربی در بازاریابی صادراتی

رابطه نوآوری و دانش تجربی در بازاریابی صادراتی رابطه نوآوری و دانش تجربی در بازاریابی صادراتی مقاله انگلیسی فایل pdf تعداد صفحه 6 زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله منشاء واكنش های گوناگون آنيون هاي سه اتمی

مقاله منشاء واكنش های گوناگون آنيون هاي سه اتمی مقاله منشاء واكنش های گوناگون آنيون هاي سه اتمی مقاله تخصصی شیمی فیزیک فایل pdf تعداد صفحه 6  زبان : انگلیسی ژورنال ACS- چاپ 2017 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله نقش مدیر پروژه در مدیریت ارتباطات

دانلود مقاله نقش مدیر پروژه در مدیریت ارتباطات دانلود مقاله نقش مدیر پروژه در مدیریت ارتباطات رشته مدیریت فایل pdf تعداد صفحه 12 زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله انگلیسی استراتژی برندینگ مکانی نهادینه، اعتماد بین شرکتی، و عملکرد برندینگ

مقاله انگلیسی استراتژی برندینگ مکانی نهادینه، اعتماد بین شرکتی، و عملکرد برندینگ مقاله انگلیسی استراتژی برندینگ مکانی نهادینه، اعتماد بین شرکتی، و عملکرد برندینگ رشته مدیریت فایل pdf تعداد صفحه 7 سال : 2017   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله انگلیسی حسابداری مالی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی حسابداری مالی ۲۰۱۷ مقاله انگلیسی حسابداری مالی ۲۰۱۷ رشته حسابداری فایل pdf تعداد صفحه 13 زبان : انگلیسی پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین‌املللی (IPSAS) و گزارش مالی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله تاثیر نانو لوله های کربنی بر استقامت ابریشم با قابلیت هدایت جریان الکتریکی

مقاله تاثیر نانو لوله های کربنی بر استقامت ابریشم با قابلیت هدایت جریان الکتریکی مقاله تاثیر نانو لوله های کربنی بر استقامت ابریشم با قابلیت هدایت جریان الکتریکی فایل pdf تعداد صفحه 6  زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله علمی اثر سینتیکی و ترمودینامیکی قدرت یونی و DGT

مقاله علمی اثر سینتیکی و ترمودینامیکی قدرت یونی و DGT مقاله علمی اثر سینتیکی و ترمودینامیکی قدرت یونی و DGT  رشته شیمی فول تکست -ژورنال ACS- چاپ 2016 فایل pdf تعداد صفحه 25  زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله اطلاعات و چگونگی انجام آنالیز و موارد استفاده XRD

مقاله اطلاعات و چگونگی انجام آنالیز و موارد استفاده XRD مقاله اطلاعات و چگونگی انجام آنالیز و موارد استفاده XRD  رشته شیمی  فایل pdf تعداد صفحه 47 زبان انگلیسی X-ray Diffraction (XRD) • 1.0 What is X-ray Diffraction • 2.0 Basics of Crystallography • 3.0 Production of X-rays • 4.0 Applications of XRD • 5.0 Instrumental Sources of Error • 6.0 Conclusions ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

مقاله SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی فوتوکاتالیستی

مقاله SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی فوتوکاتالیستی دسته بندی : مقاله های انگلیسی مقاله SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی فوتوکاتالیستی رشته شیمی فایل pdf تعداد صفحه 6 زبان انگلیسی Abstract In the present work, a new micro- spherical SnO2/Zn2SnO4 via a refluxing method has been synthesized. The heat treatment of the product was carried out at 500 and 900 ºC for 1 h. The sample was characterized by X-ray diffraction (XR ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی همراه با مطالعه

مقاله حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی همراه با مطالعه دسته بندی : مقاله انگلیسی مقاله حذف یون نیکل از محلولهای آبی با استفاده از زئولیت طبیعی همراه با مطالعه رشته شیمی فایل pdf تعداد صفحه 10 The aim of the present study is to investigate the removal of nickel ions from aqueous solutions using natural zeolite. Batch experimental studies were conducted to evaluate by changing relevant parameters such as initial pH of solution, dosage of adsorbent, ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله تجزیه بیولوژیکی ضایعات سیانیدی از صنایع معدنی و جواهر سازی

مقاله تجزیه بیولوژیکی ضایعات سیانیدی از صنایع معدنی و جواهر سازی دسته بندی : مقاله انگلیسی مقاله تجزیه بیولوژیکی ضایعات سیانیدی از صنایع معدنی و جواهر سازی نام انگلیسی : Biodegradation of cyanide wastes from mining and jewellery industries فایل pdf تعداد صفحه 5  زبان انگلیسی Cyanide, one of the known most toxic chemicals, is widely used in mining and jewellery industries for gold extraction and recovery from crushed ores or electroplating residu ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله پوشش سطحی پودرهای آهن گروه B در یک بستر فوران زده

مقاله پوشش سطحی پودرهای آهن گروه B در یک بستر فوران زده دسته بندی : مقاله علمی انگلیسی مقاله پوشش سطحی پودرهای آهن گروه B در یک بستر فوران زده رشته شیمی فایل pdf تعداد صفحه 6 زبان انگلیسی Abstract Group B iron powders with the size range of 44 μm − 88 μm are coated in a spouted bed fitted with a draft tube using polyethylene aqueous solutions. Group B iron powders are coated in a spouted bed coater using draft tubes of 4 different dia ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله PtPb/PtNi Intermetallic Core/Atomic Layer Shell Octahedra for Efficient Oxygen Reduction Electrocatalysis

دانلود مقاله PtPb/PtNi Intermetallic Core/Atomic Layer Shell Octahedra for Efficient Oxygen Reduction Electrocatalysis دسته بندی : مقاله های انگلیسی فایل : pdf زبان مقاله : انگلیسی تعداد صفحه : 8 رشته مقاله : شیمی نوع مقاله : علمی  مقدمه :Although explosive studies on pursuing high-performance Pt-based nanomaterials for the fuel cell reactions have been carried out, the combined controls of surface composition, exposed facet and interior structure of the catalyst remains formidable challenge. We demons ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله On the Origin of Covalent Bonding in Heavy Actinides

دانلود مقاله On the Origin of Covalent Bonding in Heavy Actinides دسته بندی : مقاله های انگلیسی فایل : pdf تعداد صفحات : 10 رشته مقاله : شیمی زبان مقاله : انگلیسی مقدمه :Recent reports have suggested the late actinides participate in more covalent interactions than the earlier actinides, yet the origin of this shift in chemistry is not understood. This report considers the chemistry of actinide dipicolinate complexes to identify why covalent interactions be ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله Understanding how prolyl-4-hydroxylase structure steers a ferryl oxidant toward scission of a strong C-H bond

دانلود مقاله Understanding how prolyl-4-hydroxylase structure steers a ferryl oxidant toward scission of a strong C-H bond دسته بندی : مقاله انگلیسی فایل : pdf تعداد صفحه :17 زبان مقاله : انگلیسی  شاخه مقاله : شیمی مناسب دانشجویان و علاقه مندان مقدمه : Prolyl-4-hydroxylase (P4H) is a nonheme iron hydroxylase that regio- and stereospecifically hydroxylates proline residues in a peptide chain into R-4-hydroxyproline, which is essential for collagen crosslinking purposes in the human body. Surprisingly, i ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله علمی Pyro-borates, Spiro-borates and Boroxinates of BINOL – Assembly, Structures and Reactivity

دانلود مقاله علمی Pyro-borates, Spiro-borates and Boroxinates of BINOL – Assembly, Structures and Reactivity دسته بندی : مقاله انگلیسی فایل : pdf تعداد : 38  زبان : انگلیسی رشته مرتبط : شیمی مقدمه : VANOL and VAPOL ligands are known to react with three equivalents of B(OPh)3 to form a catalytic species that contains a boroxinate core with three boron atoms and these have proven to be effective catalysts for a number of reactions. However, it was not known whether the closely related BINOL liga ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله علمی Perspectives on mussel-inspired wet adhesion

دانلود مقاله علمی Perspectives on mussel-inspired wet adhesion دسته بندی : مقاله های انگلیسی رشته مقاله : شیمی فایل : pdf تعداد صفحات : 9 زبان مقاله : انگلیسی مقدمه :  Nature employs sophisticated control of structural properties at multiple length scales to obtain its wet adhesion. However, the translation of such structures has very often been missing in biomimetic adhesives, in turn, their performance is significantly limited as compared to biol ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله علمی Active Sites in Supported Single-Site Catalysts: An NMR Perspective

دانلود مقاله علمی Active Sites in Supported Single-Site Catalysts: An NMR Perspective دسته بندی : مقاله های انگلیسی نام مقاله : Active Sites in Supported Single-Site Catalysts: An NMR Perspective تعداد صفحات : 17 فایل : pdf مقدمه : Development of heterogeneous catalysts requires detailed structural characterization of active sites, an essential step towards establishing structure-activity relationships and promoting rational designs of new catalysts. Solid-state NMR has ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله علمی بازده گیاهی و خاک در بهره وری و ترکیب جوامع گیاهی

مقاله علمی بازده گیاهی و خاک در بهره وری و ترکیب جوامع گیاهی دسته بندی : مقاله انگلیسی  نام کامل مقاله به زبان فارسی :اثرات تغییرات  بین جوامع میکروبی خاک ،  بازده گیاهی و خاک در بهره وری و ترکیب جوامع گیاهی  تعداد صفحه : 12 فایل : pdf زبان مقاله : انگلیسی مناسب دانشجویان برای انتخاب موضوع پایان نامه و علاقه مندان  منابع این مقاله علمی به شرح زیر است : Bach, E.M., Baer, S.G., Meyer, C.K. & Six, J. (2010) Soil texture affe ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله علمی اضطراب و مرگ و میر در بیماری های قلبی

مقاله علمی اضطراب و مرگ و میر در بیماری های قلبی دسته بندی : مقاله های انگلیسی عنوان فارسی مقاله :  پریشانی روانی و مرگ و میر در بیماری قلبی قلب پایدار ، تداوم پریشانی بالا به معنی افزایش خطر است زبان : انگلیسی فایل : pdf تعداد صفحات : 3 این مقاله 12 منبع دارد که به شرح زیر است : 1 Steptoe A, Kivimäki M. Stress and cardiovascular disease: an update on current knowledge. Annu Rev Public Health 2013;34:337–54. &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

مقاله علمی تاثیر تغییرات زمان تماشای تلویزیون و فعالیت بدنی بر طول عمر

مقاله علمی تاثیر تغییرات زمان تماشای تلویزیون و فعالیت بدنی بر  طول عمر دسته بندی : انگلیسی نام مقاله به فارسی : تاثیر تغییرات زمان تماشای تلویزیون و فعالیت بدنی بر  طول عمر فایل : pdf تعداد صفحات : 11 زبان : انگلیسی این مقاله علمی 44 منبع دارد که به شرح زیر است : 1. Vincent GK, Velkoff VA. The Next Four Decades The Older Population in the United States: 2010 to 2050. US Department of Commerce, US Census Bureau Washington, DC 2010. p. 1125-1138. www.ce ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مقاله علمی مدل های استراتژی پیشرفته مطالعه وب سایت های تلویزیون

مقاله علمی مدل های استراتژی پیشرفته مطالعه وب سایت های تلویزیون دسته بندی : مقاله های انگلیسی  نام فارسی مقاله : مقاله علمی مدل های استراتژی پیشرفته مطالعه وب سایت های تلویزیون تعداد صفحات : 15 زبان : انگلیسی فایل : pdf  این مقاله علمی 6 منبع دارد دانلود با قیمت مناسب از پایین. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نظریه حسابداری مثبت و علم

نظریه حسابداری مثبت و علم دسته بندی : مقاله انگلیسی  زبان : انگلیسی نام مقاله : نظریه حسابداری مثبت و علم تعداد صفحات : 16 فایل : pdf  دانلود با قیمت مناسب از کادر پایین     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله علمی تنظیم کورتیزول برپایه زمان و عملکرد تشخیصی

مقاله علمی تنظیم کورتیزول برپایه زمان و عملکرد تشخیصی دسته بندی : مقاله انگلیسی  فایل : pdf تعداد صفحات :18 زبان : انگلیسی  نام کامل مقاله به زبان فارسی : تنظیم کورتیزول بر پایه زمان می تواند میزان ارجاع برای آزمایش تحریک سینکتان را کاهش دهد  در حالی که عملکرد تشخیصی را حفظ می کند   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله علمی محدوده بهینه برای همگرایی طیف مورد انتظار توزیع به قانون نیمه دایره ای

مقاله علمی محدوده بهینه برای همگرایی طیف مورد انتظار توزیع به قانون نیمه دایره ای دسته بندی : مقاله انگلیسی  نام مقاله به فارسی : محدوده بهینه برای همگرایی طیف مورد انتظار توزیع به قانون نیمه دایره ای فایل : pdf تعداد صفحه : 71 زبان : انگلیسی  این مقاله علمی 22 منبع علمی دارد  1. Bai, Z.D., Miao, B., Tsay, J.: Convergence rates of the spectral distributions of large Wigner matrices. Int. Math. J. 1, 65–90 (2002) 2. Bai, Z.D.: Convergenc ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله علمی بدنه های غیر استاندارد فضاهای بردار دستور داده شده

مقاله علمی بدنه های غیر استاندارد  فضاهای بردار دستور داده شده دسته بندی : مقاله انگلیسی  نام مقاله :بدنه های غیر استاندارد  فضاهای بردار دستور داده شده تعداد صفحه : 21 فایل : pdf زبان مقاله : انگلیسی  این مقاله علمی 26 منبع دارد  1. Albeverio, S., Høegh-Krohn, R., Fenstad, J.E., Lindstrøm, T.: Nonstandard methods in stochastic analysis and mathematical physics. In: Pure and Applied Mathematics, vol. 122. Academic Press ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مقاله علمی خصوصیات متریک نقشه های نیمه جبرانی

مقاله علمی خصوصیات متریک نقشه های نیمه جبرانی دسته بندی : مقاله های انگلیسی  نام مقاله : خصوصیات متریک نقشه های نیمه جبرانی زبان مقاله : انگلیسی  تعداد صفحات : 15 فایل : pdf این مقاله علمی 44 منبع دارد  منابع : 1. Achilles, R., Tworzewski, P., Winiarski, T.: On improper isolated intersection in complex analyticgeometry. Ann. Polon. Math. 51, 21–36 (1990)2. Basu, S., Pollack,R.,Roy, M.-F.: Algorithms in Real Algebraic ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان
تعداد صفحه(4):