- دانلود فایل های سفارشی download file
از این پس مراجعین محترم فروشگاه می توانند ادرس این فروشگاه را با پروتکل امن https باز کنند . اطلاعیه مهم : به علت تغییر حداقل مبلغ قابل پرداخت ،بانک ملی از تاریخ 1395/08/25 اجازه پرداخت اینترنتی زیر مبلغ 5000 تومان را به دارندگان کارت بانک ملی در اینترنت نمی دهد . اگر محصولی را بخواهید خرید کنید که مبلغ ان کمتر از 5000 تومان است پرداخت توسط بانک ملی انجام نمی شود باید از سایر کارتهای بانکی استفاده کنید

وکتور پوستر ویژه کریسمس

وکتور پوستر ویژه کریسمس وکتور پوستر ویژه کریسمس  فایل eps . jpg   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

نقش بازاریابی در توسعه گردشگری حوزه خلیج فارس

نقش بازاریابی در توسعه گردشگری حوزه خلیج فارس نقش بازاریابی در توسعه گردشگری حوزه خلیج فارس فایل pdf تعداد صفحه 4 زبان : فارسی مقدمه : دنیا در حال تجربه دورهای است که در آن شاهد تغییرات سریع و غیرمنتظره هستیم. طی سالها، بازاریابی در سه مرحله تکوین یافته است که میتوان آن را بازاریابی یک، ۲ و ۳ نامید. پیشرفتهای فناورانه سبب وقوع تغییرات عظیمی در مصرفکنندگان، بازارها و بازاریابی قرن گذشته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

مختصات اقتصاد گردشگری پایتخت

مختصات اقتصاد گردشگری پایتخت مختصات اقتصاد گردشگری پایتخت  فایل pdf تعداد صفحه 3 زبان : فارسی مقدمه  :در بازه ۱۱ ساله اخیر و در تهران، تعداد افراد شاغل در حوزههای مربوط به گردشگری سالانه و بهطور میانگین ۸ / ۶ درصدافزایش پیدا کرده است... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 800 تومان

بازارسازیِ خدمات گردشگری در فضای مجازی

بازارسازیِ خدمات گردشگری در فضای مجازی بازارسازیِ خدمات گردشگری در فضای مجازی فایل pdf تعداد صفحه 2  زبان : فارسی برنامهریزی و ایجاد استراتژی فروش و بازاریابیِ خدمات جزو سختترین مقولههای کاری شرکتهایی است که در زمینه گردشگری فعالیت میکنند... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 750 تومان

داروی موضعی برتر در اگزما و پسوریازیس

داروی موضعی برتر در اگزما و پسوریازیس داروی موضعی برتر در اگزما و پسوریازیس فایل pdf تعداد صفحه 8 زبان : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله علمی Improvement of macular edema without discontinuation

دانلود مقاله علمی Improvement of macular edema without discontinuation دانلود مقاله علمی Improvement of macular edema without discontinuation فایل pdf تعداد صفحه 4 زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقاله علمی Fingolimod promotes peripheral nerve regeneration via modulation

مقاله علمی Fingolimod promotes peripheral nerve regeneration via modulation مقاله علمی Fingolimod promotes peripheral nerve regeneration via modulation فایل pdf تعداد صفحه 11 زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله علمی Fingolimod Prevents Blood-Brain Barrier Disruption Induced

دانلود مقاله علمی Fingolimod Prevents Blood-Brain Barrier Disruption Induced دانلود مقاله علمی Fingolimod Prevents Blood-Brain Barrier Disruption Induced فایل pdf تعداد صفحه 12 زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله علمی Fingolimod modulates multiple neuroinflammatory markers

دانلود مقاله علمی Fingolimod modulates multiple neuroinflammatory markers دانلود مقاله علمی Fingolimod modulates multiple neuroinflammatory markers  فایل pdf تعداد صفحه 9 زبان : انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

داروشناسی آکنالن

داروشناسی آکنالن داروشناسی آکنالن فایل pdf تعداد صفحه 4 زبان : فارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

درمان وسواس ، اضطراب ، هیستری ، هیپوکندریا

درمان وسواس ، اضطراب ، هیستری ، هیپوکندریا درمان وسواس ، اضطراب ، هیستری ، هیپوکندریا فایل pdf تعداد صفحه 56  زبان : فارسی مقدمه : با روش درمانی پارادوکسیکال تایم تیبلاین روش درمانی مهمترین اثری که دارد اضطراب و استرس مراجع را در دو سه تمریناول از بین می برد و شخصی هم که اضطراب نداشته باشد خودبخود نشانه های بیماری اشمحو می شود .پارادوکسیکال تایم تیبل دو مولفه دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(59):